„Познанието е само възприемане на връзката, приемането или неприемането на идеите.“ Джон Лок
Едни от нас могат да говорят много по-добре от другите, втори танцуват по-хубаво от първите. Някои пишат прекрасно и това им се oтдава с лекота, докато приятелите им са по-добри в ските или математиката и така може да правим безкрайни комбинации.
Сертифицирането ви предлага Продължаващо обучение.
Завършилите курса могат да използват наименованието „TLP сертифициран консултант“
TAVS (тест за оценка на слухови и визуални умения) е уникален инструмент за оценка на много от фините области на слуховата и зрителната преработка. Оценяваните области са важни за слушане, четене и уменията свързани с вниманието.TAVS може да ви помогне да се разберат предизвикателствата, които децата могат да имат в класната стая, поведението или у дома.
Децата Ви притежават усет да разбират дали възрастния ги изпитва или партнира, провокирайки развитието им.
The Listening Program® – Система за стимулиране на слуховата преработка.
Център Логос АБВ е Официален представител на Advanced Brain Technology за България.
Консултира и обучава специалисти в областа на слуховата преработка и терапевтични програми свързани с преработката на информация.
„Както ритъмът е основен за музиката, ритъмът е от съществено значение за живота.”
The Listening Program ® Сън е слухова помощ за съня. Програмата се слуша докато заспивате. Клинично тествана е и показва 77% ефективност. Технологията е създадена от невролози, като използва почти недоловими звуци, вградени в красива музика, създадена, за да ви помогне да заспите по-бързо и да спите по-дълго.
Логопедичен център

За нас

ДИСЛЕКСИЯ, ХИПЕРАКТИВНОСТ, АУТИЗЪМ, ДИСФАЗИЯ, ДИСПРАКСИЯ
Всички ние сме различни!

„Познанието е само възприемане на връзката,

приемането или неприемането на идеите.“ Джон Лок

Едни от нас могат да говорят много по-добре от другите, втори танцуват по-хубаво от първите. Някои пишат прекрасно и това им се oтдава с лекота, докато приятелите им са по-добри в ските или математиката и така може да правим безкрайни комбинации.

 
 

ДИСЛЕКСИЯ, ХИПЕРАКТИВНОСТ, АУТИЗЪМ, ДИСФАЗИЯ, ДИСПРАКСИЯ

Когато го разберем ще може да говорим на един и същ език. Думи като

ДИСЛЕКСИЯ, ХИПЕРАКТИВНОСТ, АУТИЗЪМ, ДИСФАЗИЯ, ДИСПРАКСИЯ

… няма да звучат плашещо. Няма да се чудим какво означават и дали едната е по-страшна от другата, а ще имаме идея за нещо конкретно. Така, както децата научават значенията на думите. И когато им кажем „маса“ – те си представят не друго, а маса.

За нас терапевтичният процес е съвместна дейност и може да ви помогнем да го усетите когато работим заедно и го съпреживеем.