„Познанието е само възприемане на връзката, приемането или неприемането на идеите.“ Джон Лок
Едни от нас могат да говорят много по-добре от другите, втори танцуват по-хубаво от първите. Някои пишат прекрасно и това им се oтдава с лекота, докато приятелите им са по-добри в ските или математиката и така може да правим безкрайни комбинации.
Сертифицирането ви предлага Продължаващо обучение.
Завършилите курса могат да използват наименованието „TLP сертифициран консултант“
TAVS (тест за оценка на слухови и визуални умения) е уникален инструмент за оценка на много от фините области на слуховата и зрителната преработка. Оценяваните области са важни за слушане, четене и уменията свързани с вниманието.TAVS може да ви помогне да се разберат предизвикателствата, които децата могат да имат в класната стая, поведението или у дома.
Децата Ви притежават усет да разбират дали възрастния ги изпитва или партнира, провокирайки развитието им.
The Listening Program® – Система за стимулиране на слуховата преработка.
Център Логос АБВ е Официален представител на Advanced Brain Technology за България.
Консултира и обучава специалисти в областа на слуховата преработка и терапевтични програми свързани с преработката на информация.
„Както ритъмът е основен за музиката, ритъмът е от съществено значение за живота.”
The Listening Program ® Сън е слухова помощ за съня. Програмата се слуша докато заспивате. Клинично тествана е и показва 77% ефективност. Технологията е създадена от невролози, като използва почти недоловими звуци, вградени в красива музика, създадена, за да ви помогне да заспите по-бързо и да спите по-дълго.
Логопедичен център

Биофийдбек

Какво е биофийдбек?

БИОФИЙДБЕК 1 Биофийдбек е иновативен метод, който дава възможност на човек да се научи да разпознава и повлиява свои несъзнавани психо-физиологични процеси, за да подобри своето здраве, работоспобност и концентрация на вниманието.
Чрез сензори, електронна апаратура и софтуер се измерват и онагледяват незабавно промените в кръвоснабдяването на мозъка, сърдечния и дихателния ритъм, изпотяването, мускулното напрежение и други параметри, отразяващи концентрацията на вниманието, нивото на стрес и тревожност, баланса между изразходването и възстановяването на енергията в организма.
Промените в тези процеси се онагледяват в разбираема и забавна форма за човека, който се тренира с биофийдбек – обичайно под формата на промени в анимации, графики, филми или компютърни игри.

За кого е биофийдбек тренинга?

Използва се като съпътстваща терапия при деца с хиперактивност, аутизъм, обучителни затруднения, проблеми с вниманието. При възрастни с хроничен стрес, депресия, високо кръвно, нарушения на съня, след инсулт и други мозъчни травми, генерализирана тревожност, хронични болки, зависимости, мигрени, радразнени черва и др.

БИОФИЙДБЕК 2БИОФИЙДБЕК 3

 

Продължителност на терапията с биофийдбек

Продължителността на тренировките зависи от конкретния биофийдбек метод и съпътстващите заболявания, но като цяло варира от 4-10 до 20-40 сесии.

 

Как протича тренинга и терапията с биофийдбек?

Първоначално се провежда среща със съответния вид специалисти – логопед, психолог, кинезитерапевт и биофийдбек терапевт в зависимост от заявката и целите на клиента. Провежда се интервю, биофийдбек измерване и диагностика, на базата на които се определя най-подходящия вид биофийдбек тренинг, съобразен с индивидуалните нужди на конкретния клиент.

 

Основни видове биофийдбек и техните терапевтични приложения

БИОФИЙДБЕК 4ЕЕГ – биофийдбек за фино настройване на възбудно-задръжните процеси в мозъчната активност и вниманието. Основни приложения при стресогенни и неврологични разстройства – дефицит на внимание, след травми на мозъка, след инсулт, нарушения на съня, аутизъм, епилепсия, тревожност.
ХЕГ – биофийдбек за трениране на устойчивост на вниманието и контрол над импулсивноста в поведението. При хиперактивност с дефицит на внимание, аутизъм, депресия, мигрена, липса на мотивация.
HRV – биофийдбек (сърдечен) тренинг на синхрона между сърдечния и дихателния ритъм. Тревожни разстройства, фобии, астма, високо и ниско кръвно, възстановяване след инфаркт, синдром на дразнимото черво.

 

БИОФИЙДБЕК 5БИОФИЙДБЕК 6

КГР – биофийдбек (кожен) за осъзнаване и промяна на реакциите на стрес с проследяване на кожно-галваничната реакция и изпотяването на пръстите. При стресогенни и тревожни разстройства.

 

БИОФИЙДБЕК 7

Вестибуларен биофийдбек за осъзнаване и тренинг на невро-мускулната координация, равновесието и концентрацията на вниманието. При проблеми в баланса, четенето, писането, сензорната интеграция, дефицит на внимание.

 

Аудио-визуална стимулация на мозъка

БИОФИЙДБЕК 8Промяна на активността на нервната система и сензорна интеграция чрез повтарящи се в определен ритъм светлинни, звукови и тактилни импулси.
Използва се при невербални деца, с аутизъм, при дефицит на вниманието, обучителни затруднения, при заекващи, за намаляване на мускулния тонус, депресия, възстановяване след инсулт, нарушения на съня, при стрес и тревожни разстройства, хронична умора, хронични болки, зависимости, мигрена, високо кръвно, възстановяване след инсулт.

 

Биофийдбек специалисти:

Валентина Кисьова
Управител,логопед
Член на Дружеството на логопедите в България.
Преминати обучения по КГР-биофийдбек, HRV-биофийдбек и аудио-визуална стимулация на мозъка.

Соня Начева
Клиничен психолог
Член на Дружеството на Психолозите в България /ДПБ/, Регистриран психолог ISCO-2634-BG-RP-0428; психотерапевт с юнгианска ориентация, член на Българското общество по аналитична психология К.Г.ЮНГ /БОАП/.
Преминати обучения по КГР-биофийдбек, HRV-биофийдбек и аудио-визуална стимулация на мозъка.

В сътрудничество с

Радослав Щерев
Пионер във въвеждането на методите за биофийдбек и неинвазивна мозъчна стимулация в България. Обучава лекари, психолози и логопеди относно прилагането на биофийдбек и мозъчна стимулация в практиките им. Разработва и внедрява методики за терапия и управление на стреса с помощта на биофийдбек и мозъчна стимулация в Национална служба охрана, Държавен онкологичен център – Пловдив, БАН, ДП-Ръководство Въздушно Движение, държавни ресурсни центрове и други организации. Прилага пълния спектър от методи за биофийдбек и мозъчна стимулация в терапията на деца и възрастни, клиенти на Логос АБВ.

За запазване на час за биофийдбек диагностика или тренинг моля обадете се на Валентина Кисоьва на телефон 0887 377 516.