„Познанието е само възприемане на връзката, приемането или неприемането на идеите.“ Джон Лок
Едни от нас могат да говорят много по-добре от другите, втори танцуват по-хубаво от първите. Някои пишат прекрасно и това им се oтдава с лекота, докато приятелите им са по-добри в ските или математиката и така може да правим безкрайни комбинации.
Сертифицирането ви предлага Продължаващо обучение.
Завършилите курса могат да използват наименованието „TLP сертифициран консултант“
TAVS (тест за оценка на слухови и визуални умения) е уникален инструмент за оценка на много от фините области на слуховата и зрителната преработка. Оценяваните области са важни за слушане, четене и уменията свързани с вниманието.TAVS може да ви помогне да се разберат предизвикателствата, които децата могат да имат в класната стая, поведението или у дома.
Децата Ви притежават усет да разбират дали възрастния ги изпитва или партнира, провокирайки развитието им.
The Listening Program® – Система за стимулиране на слуховата преработка.
Център Логос АБВ е Официален представител на Advanced Brain Technology за България.
Консултира и обучава специалисти в областа на слуховата преработка и терапевтични програми свързани с преработката на информация.
„Както ритъмът е основен за музиката, ритъмът е от съществено значение за живота.”
The Listening Program ® Сън е слухова помощ за съня. Програмата се слуша докато заспивате. Клинично тествана е и показва 77% ефективност. Технологията е създадена от невролози, като използва почти недоловими звуци, вградени в красива музика, създадена, за да ви помогне да заспите по-бързо и да спите по-дълго.

Logos ABV

Логопедичен център

Сертифицирани курсове за 2019 г


Подобряването на слушането, подобрява живота!

Чрез сертифицирането си в метода може да станете консултант в сферата на звуковите стимулации с Програмите за слушане The Listening Program ®.

 

Преминаване на обучението

The Listening Program ® е начин за разширяване на услугите, които в момента предлагате, както и начин да подобрите цялостното функциониране на хората с които работите.

TLP предлага: РЕШЕНИЯ, БЪРЗ НАПРЕДЪК, ЗНАЧИМИ РЕЗУЛТАТИ

The Listening Program е лесен, приятен и ефективен метод, който цели да се подобри работата на мозъка чрез слушане на акустично променена музика. Обучението на мозъка да функционира в максималния си потенциал е подобен на начина, по който тялото се обучава, тонизирана и поддържа. Вместо мускулите, се упражняват нервните пътища, които позволяват на мозъка да има по-добри функции в области като слушане, баланс, обучение, комуникация, фокус, регулиране на стреса и др.

ТLPсе прилага при деца и възрастни за да се подобри живота им в следните сфери:

Сензорни процеси
Слухова преработка
Моторна координация и баланс
Език и реч
Общуване
Социална и емоционална сфери
Екзекутивни функции
Креативност

 

Сертификационен курс

Това е актуализиран цялостен курс за специалисти в прилагането на методите от семейството на TLP. Включва лекционна част, демонстрации, множество видео материали, дискусии, процедури за оценка и мониторинг на резултатите.
Вие ще придобиете необходимите знания и практически опит, за да започне да работите в областа на слуховата преработка и подобряване на изпълненителните умения на мозъка.
След успешното завършване на този курс, обучаемите са упълномощени да предлагат TLP програмите на широк кръг от хора като консултанти и осигурители на метода.

Резултати от обученето

Разбиране на основите, които допринасят за TLP методологията.
Обучение във физиологията, функционалните механизми на ушите, мозъка и нервната система. Разглеждане и разбиране на взаимната връзка между тях.

Задълбочен преглед и обсъждане на TLP.
Практически опит в прилагането на програмите TLP.
Решаване на казуси и практика за персонализация на TLP протоколи.
Преглед на различните и приложения на TLP.
Обучение в системата за мониторинг и инструменти за оценка.
Приложение на TLP в дома, в училище и клинични условия.

Сертифицирането ви предлага Продължаващо обучение.

Завършилите курса могат да използват наименованието „TLP сертифициран консултант“

Кой може да кандидатства за обучение?

Специалисти, които притежават бакалавърска степен или по-висока в областа на здравето, психичното здраве, терапията на хора със специални нужди, специалното образование или музиката. Изключения от този критерий се разглеждат индивидуално.

TLP практикуващите са разнообразна група от професионалисти, която включва:

Ерготерапевти
Аудиолози
Лекари
Специални педагози
Логопеди
Психолози
Неврофидбек практикуващи
Музикални терапевти и др

 

Дати за сертифицирани курсове за 2019г.:

09-10 март – Обучителен курс The Listening Program
23 март – Обучителен курс inTime

24 мартTAVS (Тест за оценка на умения за слухова и визуална преработка)
Място на провеждане – София

Такси за обучителните курсове:

ТLP и слухова преработка – 530 лв. за първи сертификационен курс / за обучени inTime, TAVS консултанти – такса 480 лв./
inTime – 420 лв. за първи сертификационен курс (370 за обучен консултант в методите TLP, ТAVS)

Водещ обучението:

Олга Георгиева, логопед, серт. The Listening Program® терапевт от 2008г.
Официален представител на Advanced Brain Technology USA за България,
Член на обучителния екип на Advanced Brain Technology
За контакт или въпроси моб. 0896 811 262, е-майл: olga.georgieva@gmail.com

 

2The Listening Program е метод основан на доказателства, носител на наградата на Американска организация Autism One през 2011г. за най-добра програма за звукостимулация при индивиди с нарушения от Аутистичния спектър.

Методът има 70 годишна еволюция, базира се върху опита и програми като «Томатис» и «Берард».

Използва последните технически нововъведения при записване и извличане на звук.

TLP е одобрен от Американската асоциацията на окюпейшънъл терапевти и се практикува в повече от 20 държави на петте континента в различни терапевтични центрове, клиники и болници вкл. най – голямата детска болница на САЩ Children Hospital

Обучението ви дава възможност да практикувате или да ползвате програмата и ресурсите за вас или в практиката си.

Сертифицирани курсове за 2017 г


Подобряването на слушането, подобрява живота!

Чрез сертифицирането си в метода може да станете консултант в сферата на звуковите стимулации с Програмите за слушане The Listening Program ®.

 

Преминаване на обучението

The Listening Program ® е начин за разширяване на услугите, които в момента предлагате, както и начин да подобрите цялостното функциониране на хората с които работите.

TLP предлага:  РЕШЕНИЯ, БЪРЗ НАПРЕДЪК, ЗНАЧИМИ РЕЗУЛТАТИ

The Listening Program е лесен, приятен и ефективен метод, който цели да се подобри работата на мозъка чрез слушане на акустично променена музика. Обучението на мозъка да функционира в максималния си потенциал е подобен на начина, по който тялото се обучава, тонизирана и поддържа. Вместо мускулите, се упражняват нервните пътища, които позволяват на мозъка да има по-добри функции в области като слушане, баланс, обучение, комуникация, фокус, регулиране на стреса и др.

ТLPсе прилага при деца и възрастни за да се подобри живота им в следните сфери:

Сензорни процеси
Слухова преработка
Моторна координация и баланс
Език и реч
Общуване
Социална и емоционална сфери
Екзекутивни функции
Креативност

 

Сертификационен курс

Това е актуализиран цялостен курс за специалисти в прилагането на методите от семейството на TLP. Включва лекционна част, демонстрации, множество видео материали, дискусии, процедури за оценка и мониторинг на резултатите.
Вие ще придобиете необходимите знания и практически опит, за да започне да работите в областа на слуховата преработка и подобряване на изпълненителните умения на мозъка.
След успешното завършване на този курс, обучаемите са упълномощени да предлагат TLP програмите на широк кръг от хора като консултанти и осигурители на метода.

Резултати от обученето

Разбиране на основите, които допринасят за TLP методологията.
Обучение във физиологията, функционалните механизми на ушите, мозъка и нервната система. Разглеждане и разбиране на взаимната връзка между тях.

Задълбочен преглед и обсъждане на TLP.
Практически опит в прилагането на програмите TLP.
Решаване на казуси и практика за персонализация на TLP протоколи.
Преглед на различните и приложения на TLP.
Обучение в системата за мониторинг и инструменти за оценка.
Приложение на TLP в дома, в училище и клинични условия.

Сертифицирането ви предлага Продължаващо обучение.

Завършилите курса могат да използват наименованието „TLP сертифициран консултант“

Кой може да кандидатства за обучение?

Специалисти, които притежават бакалавърска степен или по-висока в областа на здравето, психичното здраве, терапията на хора със специални нужди, специалното образование или музиката. Изключения от този критерий се разглеждат индивидуално.

TLP практикуващите са разнообразна група от професионалисти, която включва:

Ерготерапевти
Аудиолози
Лекари
Специални педагози
Логопеди
Психолози
Неврофидбек практикуващи
Музикални терапевти и др

 

Дати за сертифицирани курсове за 2017г.:

25-26 март – Обучителен курс The Listening Program
22 април – Обучителен курс inTime

23 априлTAVS (Тест за оценка на умения за слухова и визуална преработка)
Място на провеждане – София

Такси за обучителните курсове:

ТLP и слухова преработка – 530 лв. за първи сертификационен курс / за обучени inTime, TAVS консултанти – такса 480 лв./
inTime – 420 лв. за първи сертификационен курс (370 за обучен консултант в методите TLP, ТAVS)

Водещ обучението:

Олга Георгиева, логопед, серт. The Listening Program® терапевт от 2008г.
Официален представител на Advanced Brain Technology USA за България,
Член на обучителния екип на Advanced Brain Technology
За контакт или въпроси моб. 0896 811 262, е-майл: olga.georgieva@gmail.com

 

2The Listening Program е метод основан на доказателства, носител на наградата на Американска организация Autism One през 2011г. за най-добра програма за звукостимулация при индивиди с нарушения от Аутистичния спектър.

Методът има 70 годишна еволюция, базира се върху опита и програми като «Томатис» и «Берард».

Използва последните технически нововъведения при записване и извличане на звук.

TLP е одобрен от Американската асоциацията на окюпейшънъл терапевти и се практикува в повече от 20 държави на петте континента в различни терапевтични центрове, клиники и болници вкл. най – голямата детска болница на САЩ Children Hospital

Обучението ви дава възможност да практикувате или да ползвате програмата и ресурсите за вас или в практиката си.

Сертифицирани курсове за 2016 г

the listening program4
Подобряването на слушането, подобрява живота!

Чрез сертифицирането си в метода може да станете консултант в сферата на

звуковите стимулации с Програмите за слушане The Listening Program ®.

Преминаване на обучението

The Listening Program ® е начин за разширяване на услугите, които в момента предлагате, както и подобряване на цялостното функциониране за хората с които работите.

TLP предлага: РЕШЕНИЯ, БЪРЗ НАПРЕДЪК, ЗНАЧИМИ РЕЗУЛТАТИ

The Listening Program е лесен, приятен и ефективен метод, който цели да се подобри работата на мозъка чрез слушане на акустично променена музика. Обучението на мозъка да функционира в максималния си потенциал е подобен на начина, по който тялото се обучава, тонизирана и поддържа. Вместо мускулите, се упражняват нервните пътища, които позволяват на мозъка да има по-добри функции в области като слушане, баланс, обучение, комуникация, фокус, регулиране на стреса и др.

Повече информация

TAVS – тест за оценка на слухови и визуални умения

tavas

TAVS (тест за оценка на слухови и визуални умения)

TAVS (тест за оценка на слухови и визуални умения) е уникален инструмент за оценка на много от фините области на слуховата и зрителната преработка. Оценяваните области са важни за слушане, четене и уменията свързани с вниманието.TAVS може да ви помогне да се разберат предизвикателствата, които децата могат да имат в класната стая, поведението или у дома.

Много слухови тестове използват реч да се оцени слуховата преработка. TAVS оценява много по-фундаментални слухови и зрителни процеси, които са в основата на слушането, слуховото и зрително внимание и други умения. Освен това, алгоритмите, вградени в машината TAVS автоматично ще коригират стимула въз основа на всеки предишен отговор за постигане на „най-добрата стойност“ или прагово ниво. Аудиторните тествания на фиксирано CD не може да предложат това ниво на гъвкавост.

Повече информация

Сертифицирани курсове за 2015 г

the listening program4
Подобряването на слушането, подобрява живота!

Чрез сертифицирането си в метода може да станете консултант в сферата на

звуковите стимулации с Програмите за слушане The Listening Program ®.

Преминаване на обучението

The Listening Program ® е начин за разширяване на услугите, които в момента предлагате, както и подобряване на цялостното функциониране за хората с които работите.

TLP предлага: РЕШЕНИЯ, БЪРЗ НАПРЕДЪК, ЗНАЧИМИ РЕЗУЛТАТИ

The Listening Program е лесен, приятен и ефективен метод, който цели да се подобри работата на мозъка чрез слушане на акустично променена музика. Обучението на мозъка да функционира в максималния си потенциал е подобен на начина, по който тялото се обучава, тонизирана и поддържа. Вместо мускулите, се упражняват нервните пътища, които позволяват на мозъка да има по-добри функции в области като слушане, баланс, обучение, комуникация, фокус, регулиране на стреса и др.

Повече информация

Курс 28 – 29 юни 2014г

the listening program4
Подобряването на слушането, подобрява живота!

Чрез сертифицирането си в метода може да станете консултант в сферата на

звуковите стимулации с Програмите за слушане The Listening Program ®.

Преминаване на обучението

The Listening Program ® е начин за разширяване на услугите, които в момента предлагате, както и подобряване на цялостното функциониране за хората с които работите.
TLP предлага: РЕШЕНИЯ, БЪРЗ НАПРЕДЪК, ЗНАЧИМИ РЕЗУЛТАТИ

The Listening Program е лесен, приятен и ефективен метод, който цели да се подобри работата на мозъка чрез слушане на акустично променена музика. Обучението на мозъка да функционира в максималния си потенциал е подобен на начина, по който тялото се обучава, тонизирана и поддържа. Вместо мускулите, се упражняват нервните пътища, които позволяват на мозъка да има по-добра функция в области като слушане, обучение, комуникация, фокус, и регулиране на стреса.
TLP се използва при деца и възрастни за да се подобри живота им в следните сфери:

Повече информация

Курс Април 2014

2

Център Логос АБВ в сътрудничество с Learning Solutions, UK Ви предлагатвъзможност да се включите в четиридневен сертифициран курс Brain Gym®

Обучител: Алан Хийт,
0609 април 2014г., София

Основни идеи и представяне метода на мозъчната гимнастика. Разглеждане на връзката му със специфичните затруднения на способноста за учене и други проблеми на развитието.
 
 

Какво е Brain Gym®?

Brain Gym® включва серии специализирани движения, които ефективно интегрират лявото и дясното мозъчни полукълба. Движенията са създадени за да активират различни когнитивни и комуникативни функции, Спомагат за разбирането и организацията. Имат широко приложение и могат да се използват за подобряването на почти всяко умение, независимо дали психично или физическо, както и да се постигне емоционален баланс. Повече информация