„Познанието е само възприемане на връзката, приемането или неприемането на идеите.“ Джон Лок
Едни от нас могат да говорят много по-добре от другите, втори танцуват по-хубаво от първите. Някои пишат прекрасно и това им се oтдава с лекота, докато приятелите им са по-добри в ските или математиката и така може да правим безкрайни комбинации.
Сертифицирането ви предлага Продължаващо обучение.
Завършилите курса могат да използват наименованието „TLP сертифициран консултант“
TAVS (тест за оценка на слухови и визуални умения) е уникален инструмент за оценка на много от фините области на слуховата и зрителната преработка. Оценяваните области са важни за слушане, четене и уменията свързани с вниманието.TAVS може да ви помогне да се разберат предизвикателствата, които децата могат да имат в класната стая, поведението или у дома.
Децата Ви притежават усет да разбират дали възрастния ги изпитва или партнира, провокирайки развитието им.
The Listening Program® – Система за стимулиране на слуховата преработка.
Център Логос АБВ е Официален представител на Advanced Brain Technology за България.
Консултира и обучава специалисти в областа на слуховата преработка и терапевтични програми свързани с преработката на информация.
„Както ритъмът е основен за музиката, ритъмът е от съществено значение за живота.”
The Listening Program ® Сън е слухова помощ за съня. Програмата се слуша докато заспивате. Клинично тествана е и показва 77% ефективност. Технологията е създадена от невролози, като използва почти недоловими звуци, вградени в красива музика, създадена, за да ви помогне да заспите по-бързо и да спите по-дълго.
Логопедичен център

Полезни връзки

Посочените връзки към материали са наши авторски или колективни разработки с колеги или партньори. Подбраните ресурсите са написани на достъпен език и засягат сериозните теми свързани с особеностите, проблематиката и предизвикателствата в детското развитие. Предлагаме Ви нашето разбиране и гледни точки.

„Проблемните” деца се нуждаят от разбиране

Лошо ли е хиперактивното дете?

Дислексия

Ако детето трудно чете и пише – специфични нарушения на способността за учене – в помощ на родителите. ( Брошура)

Когато ученикът трудно чете, пише или смята. Дислексия – в помощ на учителите. (Брошура)

Дислексията – трудности и отчаяние или подкрепа и развитие.

Анализ – сравнение на различните сценарии, които биха последвали по отношение на образованието, професионалното и личностното развитие на хората с дислексия в три европейски държави: България, Италия и Испания

автори: Център Приобщаващо образование, Логос АБВ

Образование за всички

Тематично изследване на политиките в сферата на ученето през целия живот за деца и възрастни с дислексия в шест страни членки на Европейския съюз.