„Познанието е само възприемане на връзката, приемането или неприемането на идеите.“ Джон Лок
Едни от нас могат да говорят много по-добре от другите, втори танцуват по-хубаво от първите. Някои пишат прекрасно и това им се oтдава с лекота, докато приятелите им са по-добри в ските или математиката и така може да правим безкрайни комбинации.
Сертифицирането ви предлага Продължаващо обучение.
Завършилите курса могат да използват наименованието „TLP сертифициран консултант“
TAVS (тест за оценка на слухови и визуални умения) е уникален инструмент за оценка на много от фините области на слуховата и зрителната преработка. Оценяваните области са важни за слушане, четене и уменията свързани с вниманието.TAVS може да ви помогне да се разберат предизвикателствата, които децата могат да имат в класната стая, поведението или у дома.
Децата Ви притежават усет да разбират дали възрастния ги изпитва или партнира, провокирайки развитието им.
The Listening Program® – Система за стимулиране на слуховата преработка.
Център Логос АБВ е Официален представител на Advanced Brain Technology за България.
Консултира и обучава специалисти в областа на слуховата преработка и терапевтични програми свързани с преработката на информация.
„Както ритъмът е основен за музиката, ритъмът е от съществено значение за живота.”
The Listening Program ® Сън е слухова помощ за съня. Програмата се слуша докато заспивате. Клинично тествана е и показва 77% ефективност. Технологията е създадена от невролози, като използва почти недоловими звуци, вградени в красива музика, създадена, за да ви помогне да заспите по-бързо и да спите по-дълго.
Логопедичен център

Проекти

2007г. – Партньор на организацията „Спасете децата“- България за:

• Национална информационна кампания „ЕДНО УЧИЛИЩЕ ЗА ВСИЧКИ“ за приобщаващо образование на деца с увреждания и със специфични нарушения на способността за учене в общообразователните училища в България

• Организиране и провеждане на Международна конференция “Отвъд затрудненията в научаването: уникалност на различието, стъпка към приобщаване“

• Участие в работна група към МОН за изготвяне на „Методическо указание за оценка на специалните образователни потребности от екипите за комплексно педагогическо оценяване в регионалните инспекторати по образование в страната“.

2009г. -Проучване на европейските политики по проблемите на дислексията и практиките у нас. Международен проект “ЕМБЕД” в партньорство на Център за приобщаващо образование България.

2009/2010г. “Възможности за всички” в партньорство на Център приобщаващо образование .

2011/2012г. “ Училище за всички“ изпълнители по проект на МОМН и Сдружение „Знание „, Ловеч