„Познанието е само възприемане на връзката, приемането или неприемането на идеите.“ Джон Лок
Едни от нас могат да говорят много по-добре от другите, втори танцуват по-хубаво от първите. Някои пишат прекрасно и това им се oтдава с лекота, докато приятелите им са по-добри в ските или математиката и така може да правим безкрайни комбинации.
Сертифицирането ви предлага Продължаващо обучение.
Завършилите курса могат да използват наименованието „TLP сертифициран консултант“
TAVS (тест за оценка на слухови и визуални умения) е уникален инструмент за оценка на много от фините области на слуховата и зрителната преработка. Оценяваните области са важни за слушане, четене и уменията свързани с вниманието.TAVS може да ви помогне да се разберат предизвикателствата, които децата могат да имат в класната стая, поведението или у дома.
Децата Ви притежават усет да разбират дали възрастния ги изпитва или партнира, провокирайки развитието им.
The Listening Program® – Система за стимулиране на слуховата преработка.
Център Логос АБВ е Официален представител на Advanced Brain Technology за България.
Консултира и обучава специалисти в областа на слуховата преработка и терапевтични програми свързани с преработката на информация.
„Както ритъмът е основен за музиката, ритъмът е от съществено значение за живота.”
The Listening Program ® Сън е слухова помощ за съня. Програмата се слуша докато заспивате. Клинично тествана е и показва 77% ефективност. Технологията е създадена от невролози, като използва почти недоловими звуци, вградени в красива музика, създадена, за да ви помогне да заспите по-бързо и да спите по-дълго.
Логопедичен център

Пясъчна терапия

„Най- често ръцете знаят по-добре как да разкрият това, с което разумът не може да се справи“ К. Г. Юнг

Пясъчната терапия е форма на психотерапия, която създава връзка с психиката. Техниката „Пясъчна терапия“ се базира основно на работа със символното съдържание на подсъзнанието, като вътрешен източник на израстване и развитие. Главният принцип е създаването на свободно и защитено пространство. Чрез ограничение в пространството, изразяващо се в дейност само в сандък с мокър или сух пясък, детето може да изразява и изследва своя вътрешен свят. Едновременно с това този процес се отличава с елементарността на манипулациите. Сетивното усещане на пясъка при допира с пръстите напомня за мекота, топлина, като „майчина милувка“. Активира се зоната на говора. В терапията детето само води процеса, започва да разбира чувствата си и да се свързва с тях. Развива се възможността за взимане на решения, повишава се самооценката, детето преминава през отделните етапи на играта. Формира се идеацията. Играта се явява, като мост между опитността, абстрактното мислене и символизма.

Пясъкът е чудесен материал, който се харесва на децата. Подтискането на емоциите и чувствата, тревожността, агресивността, страховете свободно могат да бъдат изразявани в него чрез моделиране и създаване на нови форми и сюжети. Създаването на игрова ситуация развиваасоциативността, усещането за свободно и безопасно място за самоизразяване,създава възможност за изграждане на връзка с терапевта.

Играейки в пясъка децата „разказват“ за своите страхове, за емоционалните си преживявания, за подтиснати желания и напрежения. „Пясъчните картини“, сюжетите, новите форми и композиции отразяват психичния живот и динамиката на психичните промени при детето.

Пясъчната терапия се прилага и при възрастни клиенти.Тя се явява добро средство за изразяване на проблеми за които е трудно да се говори, за изразяване на потискани чувства или за справяне с конкретни ситуации.
В кабинета има на разположение множество фигури от заобикалящата действителност и естествени материали, като изразни средства за изследване и разгръщане на потенциала и справяне със ситуацията.

Важността на пясъчната терапия се свързва и с това, че в пясъка всичко е триизмерно. Клиента вижда това което прави с ръцете си, може да го пипне, да съпреживее, да учавства в „сценария“ и да се почувства като част от цялостния процес и динамика. Това прави терапевтичния процес приятен, ефекта забележим и промяната на нагласата постоянна.

Пясъчната терапия се прилага при:
– Поведенчески проблеми
– Агресия и автоагресия
– Ниска самооценка
– Психосоматични проблеми
– Трудност с адаптацията
– Проблеми в езиковото развитие
– Аутизъм
– Хиперактивност
– Повишена тревожност, страхове, невротични състояния, травми

Клиничен психолог, терапевт: Соня Начева

Прием след предварително уговорен час:

София, Бул.“Владимир Вазов“ №39;

За контакт:GSM 0886 791 340;  e-mail sonianacheva@mail.bg

За повече информация във връзка с пясъчната терапия може да проследите следните връзки:

http://bg.wikipedia.org

http://e-zdravey.com