„Познанието е само възприемане на връзката, приемането или неприемането на идеите.“ Джон Лок
Едни от нас могат да говорят много по-добре от другите, втори танцуват по-хубаво от първите. Някои пишат прекрасно и това им се oтдава с лекота, докато приятелите им са по-добри в ските или математиката и така може да правим безкрайни комбинации.
Сертифицирането ви предлага Продължаващо обучение.
Завършилите курса могат да използват наименованието „TLP сертифициран консултант“
TAVS (тест за оценка на слухови и визуални умения) е уникален инструмент за оценка на много от фините области на слуховата и зрителната преработка. Оценяваните области са важни за слушане, четене и уменията свързани с вниманието.TAVS може да ви помогне да се разберат предизвикателствата, които децата могат да имат в класната стая, поведението или у дома.
Децата Ви притежават усет да разбират дали възрастния ги изпитва или партнира, провокирайки развитието им.
The Listening Program® – Система за стимулиране на слуховата преработка.
Център Логос АБВ е Официален представител на Advanced Brain Technology за България.
Консултира и обучава специалисти в областа на слуховата преработка и терапевтични програми свързани с преработката на информация.
„Както ритъмът е основен за музиката, ритъмът е от съществено значение за живота.”
The Listening Program ® Сън е слухова помощ за съня. Програмата се слуша докато заспивате. Клинично тествана е и показва 77% ефективност. Технологията е създадена от невролози, като използва почти недоловими звуци, вградени в красива музика, създадена, за да ви помогне да заспите по-бързо и да спите по-дълго.
Логопедичен център

Специалисти

Oлга Георгиева

Логопед – практикува от 1992 г. с клинична насоченост.
Опит в работа с деца с ДЦП, аутистичен спектър, дисфазия /езикови нарушения/, обучителни трудности /дислексия, дисграфия, дискалкулия, нарушения на слухова преработка, хиперактивност и дефицит на внимание/.
Започва практиката си в Специализирана болница за деца с ДЦП в гр.София през 1992/99г.
Работила е като терапевт в център за Европейски изследвания по специална педагогика към С.У. ”Св.Климент Охридски”, ФНПП от 2000/06г.
2006г. създава частен логопедичен център „Логос АБВ”ООД.
От 2007г. специализира в сферата на сензорната и слухова преработка. Член e на обучителния екип на Advanced Brain Technologies, USA, Международен представител и консултант за звукостимулиращите програми The Listening Program®, inTime.
http://a.advancedbrain.com/training/adjunct_faculty.jsp

Специализации и сертифицирани обучения в областа на:

– Дислексия – теория и терапия, Оксфорд 2009г. – Британска асоциация по дислексия
– Слухова преработка и приложение на The Listening Program – серт. обучение на Аdvanced Brain Technologies, САЩ– UK, USA
– inTime – Master Class, Аdvanced Brain Technologies, САЩ
– TAVS /тест за оценка на базисни умения за слухова и визуална преработка – UK, USA
– Brain Gym®101, Сензорни процеси – Brain Gym International, Learning Solutions, UK
– The Movement Program консултант
– Аутистичен спектър – UK
– Дисфазия, Заекване – Организация Логопеди на света
– Talk Tools, орално моторна терапия – I ниво, Сара Розенфелд – Джонсън
– Примитивни рефлекси и влиянието им върху ученено – Learning Solutions, UK (Alan Heath)
– PECS® Picture Exchange Communication System ®, Алтернативни системи за комуникация- Pyramid Greece
– Intensive Interaction – IEEL, Гърция /Intensive Interaction Institute, UK
– DIR®/Floortime®ниво : 101, 201, 202 Proficient (ICDL, A Total Aproach, Maude LeRoux OTR/L)

Участие в множество специализирани курсове у нас за диагностика и терапия. Член на Националното сдружение на логопедите в България.

контакт: сл.тел. 02/ 417 55 31, моб.тел. 0896 811 262
e-mail: olga.georgieva@gmail.com

Прием след предварително уговорен час на адрес:
София, кв. „Гео Милев”, ул. „Христо Максимов” 5, офис 3

 

Валентина Кисьова

Управител,логопед

Като логопед практикува от 2004г.
Има магистърска степен по Логопедия, Начална и предучилищна педагогика.
Член на Дружеството на логопедите в България.

Прeминати обучения:
Brain Gym 101® – серт. обучение на Brain Gym International
Слухова преработка и The Listening Program® – серт. обучение на Аdvanced Brain Technologies, САЩ
ТАVS – тест за скрининг на визуални и слухови способности
Level 1: A three-part treatment plan for oral-motor therapy
Терапия на заекването
PECS – система за комуникация чрез размяна на картинки
Как да използваме асистивни технологии
Скрининг тест за детско развитие (Denver II)
Терапия по системата на Монтесори
Обучителен курс за работа с теста за интелигентност на Векслер за деца от 6 до 16 г.
Терапии на нарушенията на писмената реч
Значение на зрително-моторните дефицити за овладяване на графизма, писмената реч и математиката – превенция, диагностика и терапия
Аутизъм: трудности в социалното общуване
Високофункциониращ аутизъм – социална комуникация и езикови проблеми
Нарушения на прагматиката при лица с разстройства от аутистичния спектър
Диагностика и корекция на специфичните нарушения на ученето при юноши Диагностика и превенция на езика 3-4
Релационна психомоторика
Картинен тест за фонологично осъзнаване /КТФО/ на деца от 4 до 7 години /Превенция на дислексия/

Участия в обучителни семинари и конференции.

Работа с деца с нарушение на звукопроизношението (артикулаторни проблеми), речеви и езикови нарушения, дисфазия на развитието, аутизъм, аутистичен спектър, заекване, хиперактивност и дефицит на вниманието, обучителни трудности, дислексия.
За контакт: Моб: +359 887 377 516
е-mail: vkisyova@dir.bg

Прием след предварително уговорен час:
София, бул.” Владимир Вазов” 39, ет. 2, офис на център Логос;

 

Антония Койчева

Логопед, Психолог

Завършва специалностите: Логопедия – комуникативни нарушения на развитието/ и Детско-юношеска и училища психология (диагностика и консултиране) в СУ „Св. Климент Охридски”.
От 2009г. работи в център „Логос АБВ”.

Специализирани курсове:
Сензорна преработка и Brain Gym®,
“Oral-Motor Therapy”;
”Подкрепа на деца със сензорна дезинтеграция”,
“Високофункциониращ аутизъм-социална комуникация и езикови проблеми”; „Диагностика и превенция на езика 3-4 г.”;
„Значение на зрително-моторните дефицити за овладяване на графизма, писмената реч и математиката, превенция, диагностика и терапия”,
„Терапии на нарушенията на писмената реч”;
Скрининг тест за детско развитие (Denver II) и др.

Сертифициран консултант и терапевт за звукостимулиращите програми от семейството на The Listening Program®, inTime, ТАVS /тест за скрининг на визуални и слухови способности/.

Специализира позитивна психотерапия към Дружество по позитивна психотерапия в България (ДППБ) – асоцииран член на WAPP, WCP, EAP – удост. N 378/2015. Знания и умения за работа с метода в индивидуална и групова работа, техники за позитивно мислене и решаване на кризисни и конфликтни ситуации, за разгръщане на социални умения на личността и групата.
Професионални интереси в областта на аутистичен спектър, специфични нарушения на способността за учене (дислексия, дисграфия), хиперактивност, дефицит на внимание, езикови и говорни нарушения, училищна готовност.

Контакт: сл.тел. 02/ 417 55 31, моб. тел. 0886 172 606
е-mail: antoniya_@abv.bg

Прием след предварително уговорен час на адрес:
София, кв. „Гео Милев”, ул. „Христо Максимов” 5, офис 3

 

Соня Начева

Клиничен психолог

Член на Дружеството на Психолозите в България /ДПБ/, Регистриран психолог ISCO-2634-BG-RP-0428; психотерапевт с юнгианска ориентация, член на Българското общество по аналитична психология К.Г.ЮНГ /БОАП/.
Работи като клиничен психолог и юнгиански терапевт под супервизия в Логос АБВ. Провежда индивидуално психологично консултиране и терапия на възрастни, деца и юноши; Работа с деца с аутизъм и от аутистичния спектър;
Работа с деца с хиперактивност и дефицит на вниманието, обучителни трудности; Консултира кандидат-осиновители и осиновители.

Квалификации и специализации:

Експерт – Социална психология (сертификат № 382-VI/29.02.2004 г.) от НЕЦ София
Психомоторно развитие
Психомоторно възпитание
Психодиагностика
Рейтинг скала за оценка на детското развитие Developmental Profile 3 за деца от 0 до 13г. ТАVS – тест за скрининг на визуални и слухови способности
Картинен тест за фонологично осъзнаване /КТФО/ на деца от 4 до 7 години /Превенция на дислексия/ Нарушение на прагматиката при лица с разтройства от аутистичния спектър Работа с тест на Векслер за интелигентност при деца от 6 до 16 години Психично развитие и възпитание на децата от ранно детство Работа по случай. Оценка на потребностите на „трудния ученик“. Разпределение на ролите в екипа, работа по случай Методи за диагностика на семейства в криза Консултиране на семейства при трудности в общуването между родители и деца Обуч. Програма – Да растеш без родители Обучение за работа с деца, с агресивно поведение
За контакт: Моб. 0886 791 340
e-mail: sonianacheva@mail.bg

Прием след предварително уговорен час:
София, бул.” Владимир Вазов” 39, ет. 2, офис на център Логос;

 

Стефан Валюков

Ерготерапевт (магистър) , практикува от 2013 с клинична насоченост.
Опит в работа с деца с ДЦП, аутистичен спектър, синдром на Даун down, хиперактивност и дефицит на внимание, сензорно интегративна дисфункция.
Започва практиката си в МЦ ,, Деца с проблеми в развитието“, гр. София -2013-2016
От 2014 специализира в сферата на сензорната терапия.

Завършени обучения и специализации:

Сензорно интегративен подход, „Sensory integrative Approach” (Kristiane Kull OT).
Специализиран курс за клинична оценка от окюпейшънъл терапевт, проверка на задържани примитивни рефлекси и модели на терапевтично въздействие „OT. Assesment Course” (Maude LeRoux OTR/L, A Total Approach USA).
Основни двигателни умения за деца със синдром на Даун, „Basic motor skills of children with down syndrome” (Dr. Lauteslager PhD, PT).
Въведение в Бобат, „Introduction to the Bobath” – NDT concept” (AthinaGeorgiadou PT).
Йога за деца – Rainbow kids yoga” (CayetanaRodenas )
Въведение в подхода Интензивно взаимодействие – „Social communication – Intensive Interaction approach” (Dr. Vogindroukas Ioannis).
DIR®/Floortime® 101 (Maude LeRoux OTR/L).

контакт: моб. 0883 48 88 68
e-mail: svalyukov@gmail.com

Прием след предварително уговорен час на адрес:
София, бул.” Владимир Вазов” 39, ет. 2, офис на център Логос