„Познанието е само възприемане на връзката, приемането или неприемането на идеите.“ Джон Лок
Едни от нас могат да говорят много по-добре от другите, втори танцуват по-хубаво от първите. Някои пишат прекрасно и това им се oтдава с лекота, докато приятелите им са по-добри в ските или математиката и така може да правим безкрайни комбинации.
Сертифицирането ви предлага Продължаващо обучение.
Завършилите курса могат да използват наименованието „TLP сертифициран консултант“
TAVS (тест за оценка на слухови и визуални умения) е уникален инструмент за оценка на много от фините области на слуховата и зрителната преработка. Оценяваните области са важни за слушане, четене и уменията свързани с вниманието.TAVS може да ви помогне да се разберат предизвикателствата, които децата могат да имат в класната стая, поведението или у дома.
Децата Ви притежават усет да разбират дали възрастния ги изпитва или партнира, провокирайки развитието им.
The Listening Program® – Система за стимулиране на слуховата преработка.
Център Логос АБВ е Официален представител на Advanced Brain Technology за България.
Консултира и обучава специалисти в областа на слуховата преработка и терапевтични програми свързани с преработката на информация.
„Както ритъмът е основен за музиката, ритъмът е от съществено значение за живота.”
The Listening Program ® Сън е слухова помощ за съня. Програмата се слуша докато заспивате. Клинично тествана е и показва 77% ефективност. Технологията е създадена от невролози, като използва почти недоловими звуци, вградени в красива музика, създадена, за да ви помогне да заспите по-бързо и да спите по-дълго.
Логопедичен център

Специалисти

Oлга Георгиева

Логопед, специалист ранно детско развитие

Практикува от 1992 г. с клинична насоченост.
Опит в работа с деца с ДЦП, аутистичен спектър, дисфазия /езикови нарушения/, обучителни трудности /дислексия, дисграфия, дискалкулия, нарушения на слухова преработка, хиперактивност и дефицит на внимание/.
Започва практиката си в Специализирана болница за деца с ДЦП в гр. София през 1992/99г.
Работила е като терапевт в център за Европейски изследвания по специална педагогика към С.У. ”Св.Климент Охридски”, ФНПП от 2000/06г.
2006г. създава частен логопедичен център „Логос АБВ”ООД.
2007г. специализира в сферата на сензорната и слухова преработка. Член e на обучителния екип на Advanced Brain Technologies, USA, Международен представител и консултант за звукостимулиращите програми The Listening Program®, inTime.

http://a.advancedbrain.com/training/adjunct_faculty.jsp

– Серт. терапевт и провайдър за Interactive Metronome ®(IM)
В периода 2017- 2019г. Специализира в областта на социално – емоционалното развитие и терапевтичния модел DIR/Floortime® за подпомагане на деца, млади и дори възрастни с широк спектър от емоционални, сензорни, регулаторни, двигателни, обучителни и предизвикателства На развитието. DIRFloortime® се разпознава като следващото поколение доказателствени интервенции за аутизъм.

Специализации и сертифицирани обучения в следните области:
– Дислексия – теория и терапия, Оксфорд 2009г. – Британска асоциация по дислексия
– Дислексия – теория, оценка и терапия – gold level специализация в Маude LeRoux Accademy
– Диспраксия – теория, оценка и терапия – gold level специализация в Маude LeRoux Accademy
– Слухова преработка и приложение на The Listening Program – серт. обучение на Аdvanced Brain Technologies, САЩ– UK, USA
inTime – Master Class, Аdvanced Brain Technologies, САЩ
TAVS /тест за оценка на базисни умения за слухова и визуална преработка – UK, USA
Brain Gym®101, Сензорни процеси – Brain Gym International, Learning Solutions, UK
The Movement Program консултант
Аутистичен спектър – UK
Дисфазия, Заекване – Организация Логопеди на света
Talk Tools, Level 1: A three-part treatment plan for oral-motor therapy, орално моторна терапия –ниво I, Sara Rosenfeld-Johnson, US
Примитивни рефлекси и влиянието им върху ученено – Alan Heath, Learning Solutions, UK
PECS® Picture Exchange Communication System ®, Алтернативни системи за комуникация- Pyramid Greece
Intensive Interaction – IEEL, Гърция, Intensive Interaction Institute, UK
DIR®/Floortime®ниво : 101, 201, 202 Proficient 203 Advanced Couching parents, caregivers(ICDL, A Total Aproach, Maude LeRoux OTR/L)

Участие в множество специализирани курсове у нас за диагностика и терапия. Член на Националното сдружение на логопедите в България.

КОНТАКТИ:

сл.тел. 02/ 417 55 31,
моб.тел. 0896 811 262
e-mail: olga.georgieva@gmail.com

Прием след предварително уговорен час на адрес:
София, кв. „Гео Милев”, ул. „Христо Максимов” 5, офис 3

 

 

Валентина Кисьова

Управител, логопед

Практикува като логопед от 2004г.
Има магистърски степени по Логопедия и Начална и предучилищна педагогика.
Член на Дружеството на логопедите в България.

Прeминати обучения:
Brain Gym 101® – серт. обучение на Brain Gym International
Слухова преработка и The Listening Program® – серт. обучение на Аdvanced Brain Technologies, САЩ
ТАVS – тест за скрининг на визуални и слухови способности
DIR®/Floortime®, ниво 101
Level 1: A three-part treatment plan for oral-motor therapy, орално моторна терапия –ниво I, Sara Rosenfeld-Johnson, US
Терапия на заекването
PECS – система за комуникация чрез размяна на картинки
Как да използваме асистивни технологии
Скрининг тест за детско развитие (Denver II)
Терапия по системата на Монтесори
Обучителен курс за работа с теста за интелигентност на Векслер за деца от 6 до 16 г.
Терапии на нарушенията на писмената реч
Значение на зрително-моторните дефицити за овладяване на графизма, писмената реч и математиката – превенция, диагностика и терапия
Аутизъм: трудности в социалното общуване
Високофункциониращ аутизъм – социална комуникация и езикови проблеми
Нарушения на прагматиката при лица с разстройства от аутистичния спектър
Диагностика и корекция на специфичните нарушения на ученето при юноши Диагностика и превенция на езика 3-4
Релационна психомоторика
Картинен тест за фонологично осъзнаване /КТФО/ на деца от 4 до 7 години /Превенция на дислексия/
Примитивни рефлекси и влиянието им върху ученено – Alan Heath, Learning Solutions, UK
Четящият и пишещ мозък – Maude LeRoux OTR/L, A Total Aproach US
Диспраксия – Maude LeRoux OTR/L,, A Total Aproach US
Участия в обучителни семинари и конференции.
Работа с деца с нарушение на звукопроизношението и комуникативни проблеми, речеви и езикови нарушения, дисфазия на развитието, аутистичен спектър, заекване, хиперактивност и дефицит на вниманието, обучителни трудности, дислексия.

КОНТАКТИ:

Моб: +359 887 377 516
е-mail: vkisyova@dir.bg

Прием след предварително уговорен час:
София, бул.” Владимир Вазов” 39, ет. 2, офис на център Логос;

 

 

Антония Койчева

Логопед, Психолог

Завършва специалностите: Логопедия – комуникативни нарушения на развитието/ и Детско-юношеска и училища психология (диагностика и консултиране) в СУ „Св. Климент Охридски”.
От 2009г. работи в център „Логос АБВ”.

Специализирани курсове:
Сензорна преработка и Brain Gym®
Level 1: A three-part treatment plan for oral-motor therapy, орално моторна терапия –ниво I, Sara Rosenfeld-Johnson, US
”Подкрепа на деца със сензорна дезинтеграция”
“Високофункциониращ аутизъм-социална комуникация и езикови проблеми”; „Диагностика и превенция на езика 3-4 г.”
„Значение на зрително-моторните дефицити за овладяване на графизма, писмената реч и математиката, превенция, диагностика и терапия”
„Терапии на нарушенията на писмената реч” Разбиране и подкрепа на специфичните нужди при индивиди от аутистичния спектър –Янис Вогиндрукас, IEEl Greece и др.
Обработка на сензорна информация и праксис, диспраксия – – Maude LeRoux OTR/L, A Total Aproach US

Скрининг тест за детско развитие (Denver II) и др.

Сертифициран консултант и терапевт за звукостимулиращите програми от семейството на The Listening Program®, inTime, ТАVS /тест за скрининг на визуални и слухови способности/.
DIR®/Floortime®, ниво 101

Специализира позитивна психотерапия към Дружество по позитивна психотерапия в България (ДППБ) – асоцииран член на WAPP, WCP, EAP – удост. N 378/2015. Знания и умения за работа с метода в индивидуална и групова работа, техники за позитивно мислене и решаване на кризисни и конфликтни ситуации, за разгръщане на социални умения на личността и групата.
Професионални интереси в областта на аутистичен спектър, специфични нарушения на способността за учене (дислексия, дисграфия), хиперактивност, дефицит на внимание, езикови и говорни нарушения, училищна готовност.

КОНТАКТИ:

сл.тел. 02/ 417 55 31
моб. тел. 0886 172 606
е-mail: antoniya_@abv.bg

Прием след предварително уговорен час на адрес:
София, кв. „Гео Милев”, ул. „Христо Максимов” 5, офис 3

 

 

Соня Начева

Клиничен психолог

Член на Дружеството на Психолозите в България /ДПБ/, Регистриран психолог ISCO-2634-BG-RP-0428; психотерапевт с юнгианска ориентация, член на Българското общество по аналитична психология К.Г.ЮНГ /БОАП/.
Работи като клиничен психолог и юнгиански терапевт под супервизия в Логос АБВ. Провежда индивидуално психологично консултиране и терапия на възрастни, деца и юноши; Работа с деца с аутизъм и от аутистичния спектър;
Работа с деца с хиперактивност и дефицит на вниманието, обучителни трудности; Консултира кандидат-осиновители и осиновители.

Квалификации и специализации:
Експерт – Социална психология (сертификат № 382-VI/29.02.2004 г.) от НЕЦ София
Психомоторно развитие
Психомоторно възпитание
Психодиагностика
Рейтинг скала за оценка на детското развитие Developmental Profile 3 за деца от 0 до 13г.
ТАVS – тест за скрининг на визуални и слухови способности
Картинен тест за фонологично осъзнаване /КТФО/ на деца от 4 до 7 години /Превенция на дислексия/ Нарушение на прагматиката при лица с разтройства от аутистичния спектър Работа с тест на Векслер за интелигентност при деца от 6 до 16 години
Психично развитие и възпитание на децата от ранно детство
Работа по случай. Оценка на потребностите на „трудния ученик“. Разпределение на ролите в екипа, работа по случай
Методи за диагностика на семейства в криза Консултиране на семейства при трудности в общуването между родители и деца Обуч. Програма – Да растеш без родители Обучение за работа с деца, с агресивно поведение
Разбиране и подкрепа на специфичните нужди при индивиди от аутистичния спектър –Янис Вогиндрукас, IEEl Greece и др.
Обработка на сензорна информация и праксис, диспраксия – – Maude LeRoux OTR/L, A Total Aproach US
DIR®/Floortime®, ниво 101

КОНТАКТИ:
Моб. 0886 791 340
e-mail: sonianacheva@mail.bg

Прием след предварително уговорен час:
София, бул.” Владимир Вазов” 39, ет. 2, офис на център Логос

 

 

Кристин Колева

Eрготерапевт, медицински рехабилитатор

Завършва специалност Медицинска рехабилитация и ерготирапия в СУ „Св. Климент Охридски” през 2016г. Последваща специализация Ерготерапия – магистърска степен в Русенски университет „Ангел Кънчев“
От лятото на 2019 г. работи като ерготерапевт в център „Логос АБВ”.

Специализирани курсове:
Сертифицирано обучение Класически масаж 2015г., НСА „Васил Левски“
Мекотъканна мануална мобилизация на лумбосаркална област
Мекотъканна мануална мобилизация на цервикоторакална област
Специализирани сертифицирани семинари Мануален лимфен дренаж
Патология на проприоцепция и крайници
Масажни техники за новородени и превенция от ранни патологии
Слухова преработка и прилагане на TLP – серт. Advanced Brain Technologies, САЩ
Обработка на сензорна информация и праксис, диспраксия – – Maude LeRoux OTR/L, A Total Aproach US
Разбиране и подкрепа на специфичните нужди при индивиди от аутистичния спектър –Янис Вогиндрукас, IEEl Greece и др.

Сертифициран консултант и терапевт за звукостимулиращите програми от семейството на The Listening Program®.

Професионални интереси в областта на различни подходи свързани с ерготерапия и рехабилитация, масажни и терапевтични техники, сензорна преработка и дезинтеграция, аутистичен спектър, специфични нарушения на способността за учене (дислексия, дисграфия), хиперактивност и дефицит на внимание.

КОНТАКТИ:
моб. тел. 088 778 7089
е-mail: krisi0104@abv.bg

Прием след предварително уговорен час на адрес:
София, бул.” Владимир Вазов” 39, ет. 2, офис на център Логос