„Познанието е само възприемане на връзката, приемането или неприемането на идеите.“ Джон Лок
Едни от нас могат да говорят много по-добре от другите, втори танцуват по-хубаво от първите. Някои пишат прекрасно и това им се oтдава с лекота, докато приятелите им са по-добри в ските или математиката и така може да правим безкрайни комбинации.
Сертифицирането ви предлага Продължаващо обучение.
Завършилите курса могат да използват наименованието „TLP сертифициран консултант“
TAVS (тест за оценка на слухови и визуални умения) е уникален инструмент за оценка на много от фините области на слуховата и зрителната преработка. Оценяваните области са важни за слушане, четене и уменията свързани с вниманието.TAVS може да ви помогне да се разберат предизвикателствата, които децата могат да имат в класната стая, поведението или у дома.
Децата Ви притежават усет да разбират дали възрастния ги изпитва или партнира, провокирайки развитието им.
The Listening Program® – Система за стимулиране на слуховата преработка.
Център Логос АБВ е Официален представител на Advanced Brain Technology за България.
Консултира и обучава специалисти в областа на слуховата преработка и терапевтични програми свързани с преработката на информация.
„Както ритъмът е основен за музиката, ритъмът е от съществено значение за живота.”
The Listening Program ® Сън е слухова помощ за съня. Програмата се слуша докато заспивате. Клинично тествана е и показва 77% ефективност. Технологията е създадена от невролози, като използва почти недоловими звуци, вградени в красива музика, създадена, за да ви помогне да заспите по-бързо и да спите по-дълго.
Логопедичен център

Услуги

Център „Логос АБВ“ предлага:

• Супервизия
• Консултиране на родители и семейството
• Диагностика и терапия на ранните езикови умения /до третата година на детето/
• Психологична диагностика, терапия и консултиране провеждана от консултантите към центъра
• Индивидуална логопедична терапия на деца и възрастни
• Изготвяне на индивидуална програма
• Групови сесии за деца с проблеми в развитието и речта
 
 

• Логоритмика и музикотерапия
• Специализирани индивидуални и групови Brain Gym® сесии
• Компютърно обучение и ползване на интерактивни мултимедийни продукти в областа на речевата терапия
• Консултиране на учители
• Обучения за специалисти, учители и родители

 
 
 
 

Ново!

• Групи за развитие на комуникативни умения и социалната сфера при деца с аутистичен спектър, хиперактивност, проблеми в речта и обучителни затруднения
• Терапевтични сесии, чрез звукостимулиращия метод The listening program®® и други софтуерно базирани програми за подобряване на сензорните процеси, вниманието, паметта, слушането и академичния успех.
• Терапевтичните сесии са предназначени за деца и възрастни