„Познанието е само възприемане на връзката, приемането или неприемането на идеите.“ Джон Лок
Едни от нас могат да говорят много по-добре от другите, втори танцуват по-хубаво от първите. Някои пишат прекрасно и това им се oтдава с лекота, докато приятелите им са по-добри в ските или математиката и така може да правим безкрайни комбинации.
Сертифицирането ви предлага Продължаващо обучение.
Завършилите курса могат да използват наименованието „TLP сертифициран консултант“
TAVS (тест за оценка на слухови и визуални умения) е уникален инструмент за оценка на много от фините области на слуховата и зрителната преработка. Оценяваните области са важни за слушане, четене и уменията свързани с вниманието.TAVS може да ви помогне да се разберат предизвикателствата, които децата могат да имат в класната стая, поведението или у дома.
Децата Ви притежават усет да разбират дали възрастния ги изпитва или партнира, провокирайки развитието им.
The Listening Program® – Система за стимулиране на слуховата преработка.
Център Логос АБВ е Официален представител на Advanced Brain Technology за България.
Консултира и обучава специалисти в областа на слуховата преработка и терапевтични програми свързани с преработката на информация.
„Както ритъмът е основен за музиката, ритъмът е от съществено значение за живота.”
The Listening Program ® Сън е слухова помощ за съня. Програмата се слуша докато заспивате. Клинично тествана е и показва 77% ефективност. Технологията е създадена от невролози, като използва почти недоловими звуци, вградени в красива музика, създадена, за да ви помогне да заспите по-бързо и да спите по-дълго.
Логопедичен център

Индивидуални сесии

Терапевтите Олга Георгиева, Валентина Кисьова от център „Логос АБВ”и и консултанта на центъра  – Жулиета Темникова психолог са официално сертифицирани в метода от International/Educational Kinesiology Foundation, Ventura, CA. / 2008 г.

 

  • В центъра се провеждат индивидуални диагностични сесии в полето на Brain Gym и връзката със сензорната интеграция.
  • Терапевтите провеждат индивидуални и групови терапевтични часове при деца с обучителни затруднения, нарушения от аутистичния спектър, хиперактивност и дефицит на внимание, заекване, езикови и комуникативни затруднения.
  • Изработват се индивидуални програми и проследяване на деца и възрастни.
  • Методът се комбинира успешно със Слухова стимулация за хора от всички възрасти и при уточняване на индивидуални цели.