„Познанието е само възприемане на връзката, приемането или неприемането на идеите.“ Джон Лок
Едни от нас могат да говорят много по-добре от другите, втори танцуват по-хубаво от първите. Някои пишат прекрасно и това им се oтдава с лекота, докато приятелите им са по-добри в ските или математиката и така може да правим безкрайни комбинации.
Сертифицирането ви предлага Продължаващо обучение.
Завършилите курса могат да използват наименованието „TLP сертифициран консултант“
TAVS (тест за оценка на слухови и визуални умения) е уникален инструмент за оценка на много от фините области на слуховата и зрителната преработка. Оценяваните области са важни за слушане, четене и уменията свързани с вниманието.TAVS може да ви помогне да се разберат предизвикателствата, които децата могат да имат в класната стая, поведението или у дома.
Децата Ви притежават усет да разбират дали възрастния ги изпитва или партнира, провокирайки развитието им.
The Listening Program® – Система за стимулиране на слуховата преработка.
Център Логос АБВ е Официален представител на Advanced Brain Technology за България.
Консултира и обучава специалисти в областа на слуховата преработка и терапевтични програми свързани с преработката на информация.
„Както ритъмът е основен за музиката, ритъмът е от съществено значение за живота.”
The Listening Program ® Сън е слухова помощ за съня. Програмата се слуша докато заспивате. Клинично тествана е и показва 77% ефективност. Технологията е създадена от невролози, като използва почти недоловими звуци, вградени в красива музика, създадена, за да ви помогне да заспите по-бързо и да спите по-дълго.
Логопедичен център

TAVS

tavas

TAVS (тест за оценка на слухови и визуални умения)

TAVS (тест за оценка на слухови и визуални умения) е уникален инструмент за оценка на много от фините области на слуховата и зрителната преработка. Оценяваните области са важни за слушане, четене и уменията свързани с вниманието.TAVS може да ви помогне да се разберат предизвикателствата, които децата могат да имат в класната стая, поведението или у дома.

Много слухови тестове използват реч да се оцени слуховата преработка. TAVS оценява много по-фундаментални слухови и зрителни процеси, които са в основата на слушането, слуховото и зрително внимание и други умения. Освен това, алгоритмите, вградени в машината TAVS автоматично ще коригират стимула въз основа на всеки предишен отговор за постигане на „най-добрата стойност“ или прагово ниво. Аудиторните тествания на фиксирано CD не може да предложат това ниво на гъвкавост.

TAVS e преносим и лесен за използване апарат. Всяка отделна област на скрининг може да бъде завършена само за 3 минути. Той е мощен инструмент, който може да покаже нуждата от различни програми за звукови стимулации, като The Listening Program®, inTime или други.

Чрез TAVS освен оценка може да се прави персонализиран тренинг и да се следи прогреса в различни областта на слуховата и визуалната преработка.
TAVS

TAVS оценява следните области:

Времеви ред на обработка (слухов и зрителен)
Праг на сливане (слухов и зрителен)
Слухово моторни умения (ритъм)
Последователности
Минимален праг на дискриминация
Усет за тонови височини
Разпознаване на тонови дължини
Звукова локализация
Модел на възприемане на минимални промени
Отчитане на интервала между шумовете и звуците
Времетраене на звука
Кръстосани модалности (Звукова и визуална)

Ако работите или живеете с деца или възрастни със затруднения в ученето това е жизнено важен инструмент за скрининг.

Дати за обучение през 2019г.

24 Март

 

Цена на курса – 300 лв.

Цена за ръководството и устройството – 900 лв